Proces – Cichy Umysł

Cichy Umysł
(SMT - Silent Mind Technique™)
Połączenie Serca z Ciałem

  • Powoduje wyciszenie natrętnych, powracających oraz dekoncentrujących myśli, odbierane jako niepożądany wewnętrzny dialog, „paplaninę” umysłu, czy tzw. głosy narracyjne.

  • Uwalnia od mechanizmu blokującego wprowadzanie zmian w życiu

  • Uwalnia od mechanizmu tworzenia relacji z ludźmi opartych na komplementarnym, dysfunkcjonalnym wzorcu (np. osoba ulegająca – osoba dominująca; agresor – ofiara; ratownik – ten, który potrzebuje pomocy).

  • Zmniejsza tendencje do wchodzenia w związki uzależniające i współzależne, likwiduje mechanizm leżący u podstaw tworzenia toksycznych relacji z innymi ludźmi.

  • W dużym stopniu niweluje mechanizm będący podstawą różnego rodzaju uzależnień.

  • W efekcie uzyskuje się większą wolność w relacjach z otoczeniem i samym sobą oraz pełną swobodę działania nieblokowaną dotychczasowymi negatywnymi przekonaniami czy wpływem innych ludzi.