Trening psychobiologii subkomórkowej


Zgłoś się już teraz na kolejną edycje

TRENING SKIEROWANY JEST DO :

 • terapeutów, psychologów, trenerów, coachów, uzdrowicieli oraz do osób, które chcą nimi zostać,

 • również dla osób, które chcą zmienić jakość swojego życia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym,

 • program daje skuteczne narzędzia do wykorzystania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym do pracy z klientami

 • Trening w formule Video-konferencji.

Trening prezentuje kompleksową koncepcję terapii stworzoną przez dr. Granta McFetridge’a wraz z narzędziami do pracy własnej i skutecznej pomocy klientom. Psychobiologia subkomórkowa to nowa metoda oparta na latach studiów i badań w dziedzinie psychologii, terapii i biologii. Prace te rozwinęły znany w psychologii związek między problemami emocjonalnym czy zaburzeniami funkcjonowania a silnym negatywnym bodźcem (zwanym traumą) z wczesnych okresów rozwoju. Badania dowodzą, że na rozwój psychiki, emocjonalności i świadomości bezpośrednio wpływają urazy z przeszłości, co znacząco wpływa na funkcjonowanie i ogólną jakość życia.

MODUŁ I: TERAPEUTA TRAUMY.

Nauka Terapii traumy z praktyką koncentruje się na intensywnej nauce teorii, która jest następnie stosowana w wymiennych sesjach pomiędzy uczestnikami, a później również z klientami z zewnątrz . W połączeniu z wiedzą zawartą w podręczniku, stanowi to kompleksową metodologią do skutecznej autoterapii i rozwoju osobistego. Osoby, które chcą uczestniczyć w drugiej części szkolenia i zostać certyfikowanym terapeutą Psychobiologii Subkomórkowej. Po zakończeniu pierwszej części szkolenia mogą podejść do pierwszej części egzaminu.

MODUŁ II: FACYLITATOR PROCESÓW STANÓW SZCZYTOWYCH

Nauka Procesów PeakStates Therapy: Cichy Umysł, Wewnętrzny Spokój, Światłość Mózgów oraz Optymalną Ścieżkę Życia oraz pokrywa ważne aspekty relacji z klientem i etyki, jak zasadę „opłaty za efekt”, która charakteryzuje terapeutów pracujących tą metodą. Po jej zakończeniu można dokończyć egzamin oraz proces certyfikacyjny.

JAK WYGLĄDA TRENING

  • mała grupa 8 -12 osobowa, proces grupowy i indywidualny kontakt z prowadzącą

  • formuła video-konferencji przez zoom, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych

  • spotkania 1 razy w tygodniu. Moduł I to ok 110h, moduł II to ok 40h zajęć.

  • oba moduły to około 20 tygodni zajęć (plus przerwy na święta i na egzaminy).

OTRZYMUJESZ

  • praktyka w sesjach wymiennych pomiędzy uczestnikami

  • superwizowane sesje w ramach grupy oraz z klientami z zewnątrz

  • możliwość uczestnictwa tylko w module I, aby wykorzystywać wiedzę dla siebie i w sesjach wymiennych z innymi uczestnikami treningu albo dla wsparcia pracy innymi metodami.

  • komplementarny zestaw narzędzi do efektywnej pracy własnej i z klientami w dziedzinie szeroko rozumianej rozwoju osobistego i terapii.

  • trening przygotowuje do certyfikacji co otwiera dalsze ścieżki rozwoju w ISPS

TRENING PROWADZI ZESPÓŁ :

Agata Szyplińska – psycholog, terapeutka z 15-letnim doświadczeniem, trenerka, egzaminatorka, superwizorka, pracownik zespołu kliniki ISPS,

Marzena Defler – psycholog, terapeutka z 13- letnim doświadczeniem, trenerka, egzaminatorka, pracownik zespołu kliniki ISPS

INWESTYCJA

  • MODUŁ I: TERAPEUTA TRAUMY – ok 5-miesięczny 3200 €,

  • MODUŁ II:TERAPEUTA STANÓW SZCZYTOWYCHok 6 tygodni 1060 €.

JAK SIĘ ZAPISAĆ I ZAKWALIFIKOWAĆ NA SZKOLENIE

  1. Uczestnicy potrzebują być zaznajomieni z modelem teoretycznym poprzez lekturę książek dostępnych na amazon:

  2. W trakcie treningu będziesz potrzebować, dostępny na amazon:

  3. Kandydaci potrzebują mieć odbyte minimum 3 sesje terapii z jednym z certyfikowanych terapeutów lub uczestniczyć w jednym z warsztatów.

  4. Kandydaci muszą być wolni od narkotyków i uzależnień.

  5. Każdy kandydat będzie poddany procesowi diagnozy. Może się zdarzyć, że dla niektórych wykluczy to możliwość uczestnictwa a innym mogą zostać wskazane problemy, które mogą wpłynąć na sukces udziału w szkoleniu. 

  6. Zalecane jest aby kandydaci zapoznali się z informacjami na temat procesu certyfikacji, zasad certyfikowania terapeutów oraz systemu „opłaty za efekt”

  7. Osoby zainteresowane otrzymują do podpisania komplet dokumentów i formularzy.

  8. Płatność odbywa się po pozytywnym przejściu przez procedurę kwalifikacyjną (możliwość rozłożenia płatności na raty)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do kontaktu, aby umówić się na indywidualne spotkanie, którego celem jest omówienie procedury kwalifikacji, a także charakteru treningu oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania.

  PROCES CERTYFIKACJI :

  Trening przygotowuje do egzaminu, po którym można zostać certyfikowanym terapeutą ISPS (Instytute for the Study of Peak States) i zostać członkiem międzynarodowej społeczności, mieć dostęp do superwizji, aktualizacji narzędzi pracy, cyklicznie organizowanych konferencji, rozwoju specjalizacji klinicznej (Asperger, Traumatic Brain Injury), wyszkolenia się na trenera lub członka zespołu badawczego ISPS. Wszystkie te ścieżki rozwoju nie mają dodatkowych opłat. Ze względów bezpieczeństwa, niektóre techniki Psychobiologii Subkomórkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie przez licencjonowanych terapeutów Instytutu ISPS, dlatego tak dużym atutem jest podejście do certyfikacji.

  DODATKOWE SZKOLENIE :

  Do ukończenia certyfikacji wymagane jest zaliczenie dodatkowych, dodatkowo płatnych modułów. Mogą być one zaliczone w wyniku posiadanych zaświadczeń i dyplomów lub można je zrealizować z rąk każdej autoryzowanej w tym zakresie instytucji lub osoby:

   • Diagnoza chorób i zaburzeń psychicznych,

   • Diagnoza i zapobieganie ryzyku samobójstwa

   • Trening w tematyce kryzysu duchowego (zarys zjawiska, diagnoza i postępowanie)

  CERTYFIKACJA MODUŁ I: TERAPEUTA TRAUMY.

  Po ukończeniu pierwszej części kursu można przystąpić do pierwszej części egzaminu certyfikacyjnego: teoretyczna i praktyczna (sesja z klientem), a egzaminatorem jest terapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Zwykle potrzeba na to 2 lub 3 kilkugodzinne spotkania i kosztuje 240 euro. Po zaliczeniu tej części otrzymuje się tytuł Terapeuty Traumy. Można na tym zakończyć trening i po uzupełnieniu dodatkowych modułów (wymienionych powyżej), po podpisaniu dokumentów licencyjnych (roczna licencja to 360 zł), podaniu własnego opisu i zdjęcia na stronę ISPS oraz rozpoczęciu rocznego mentoringu (comiesięcznego mentoringu), pracować jako terapeuta ISPS, używając narzędzi z pierwszej części treningu. Dostają oni również dostęp do forum terapeutów i odpowiadających tej części treningu materiałów dla terapeutów oraz i mogą się promować się jako terapeuci na stronie Instytutu.

  CERTYFIKACJA MODUŁ II: FACYLITATOR PROCESÓW SZCZYTOWYCH STANÓW ŚWIADOMOŚCI

  Osoby, które wezmą udział w drugiej części treningu, po jej zakończeniu mogą podejść do drugiej, dużo krótszej i tylko teoretycznej części egzaminu (koszt 80 euro), po którym uzyskują dodatkowo tytuł Facylitatora Stanów Szczytowych (Peak States Therapist), po podpisaniu dokumentów licencyjnych dostają dostęp do dodatkowych materiałów potrzebnych do prowadzenia tych procesów oraz również rozpoczynają proces rocznego mentoringu