Korzyści z terapii

  • Terapia pozwala uzyskać zmianę w przepracowanym temacie. 

  • Zmniejsza negatywne stany i emocje.

  • Po terapii pojawienia się poczucia wyciszenia, spokoju i lekkości, bez śladu emocjonalnego napięcia. Spokój utrzymuje się przy wspomnieniu tematu.

  • Poczucie wyciszenia i spokoju utrzymuje się gdy osoba ponownie znajdzie się w sytuacji, w której wcześniej doświadczała trudności, nawet kiedy zewnętrzne okoliczności nie uległy zmianie.

Jeśli masz dość i chcesz się uwolnić :

 • od poczucia nieszczęścia w życiu osobistym i zawodowym

 • od negatywnych emocji, myśli i przekonań

 • od traum biograficznych i pokoleniowych

Umów się na spotkanie