Proces – Ścieżka Życia

Ścieżka Życia
(Life Path Process™)

  • Proces pozwala sprawdzić, czy jesteś na swojej optymalnej ścieżce życia i wybrać najlepszą dla Ciebie.

  • Pozwala odzyskać i utrzymywać optymalny kierunek życiowych działań.

  • Daje poczucie bycia prowadzonym.

  • Po uzdrowieniu traum blokujących dostęp do trwałego poczucia spełnienia w życiu, pracuje się w celu jego utrwalania oraz oczyszczania własnej ścieżki z potencjalnych przeszkód.

  • Proces ten wymaga spotkań co jakiś czas w celu sprawdzenia, na ile osoba nadal utrzymuje się na optymalnym kursie swojego życia