ADHD - problem z koncentracją

ADHD /ADD - „Nie mogę się skupić”

 

  • Jeśli masz trudność w utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu, czynności,

  • Jeśli z łatwością rozpraszają Cię zewnętrzne czynniki,

  • Jeśli masz problem z zakończeniem zadnia, 

  • Jeśli masz trudność w słuchaniu innych osób i wykonywaniu poleceń,

  • Jeśli masz trudność w planowaniu zadań ukierunkowanych na osiągnięcie jakiegoś celu.

  • Jeśli masz poczucie, ​​że musisz utrzymywać swoją uwagę rozproszoną i nieskoncentrowaną, bo jeśli spróbujesz skoncentrować swoją uwagę masz wrażenie, że Twoja świadomość rozpadnie się na wiele kawałków, jak kryształowy wazon, który roztrzaskał się o podłogę.

Problem ten jest czasami diagnozowany jako „psychoza”, chociaż osoba nim dotknięta niekoniecznie ma urojenia lub wyobraża sobie różne rzeczy. Zamiast tego próbują funkcjonować ze świadomością, która jest fragmentaryczna. Nie jest to zaburzenie osobowości wielorakiej ani problem z tożsamością – zamiast tego dana osoba nie może skupić uwagi, ponieważ jeśli spróbuje, jej umysł ma wrażenie, że się rozpada.

Umów się na bezpłatną konsultacje